افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازان های فرهنگی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ بند11سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦
 • درخواست از مردم همدان برای مشارکت در ساخت مرکز جامع سرطان
  درخواست از مردم همدان برای مشارکت در ساخت مرکز جامع سرطان

 • افتتاح سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی
  سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ویژه کارمندان افتتاح شد

 • حضور معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان در اردوی جهادی
  حضور معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان در اردوی جهادی

 • پنجمین جلسه هم اندیشی پیام گزاران سلامت استان همدان در راستای تدوین برنامه جامع سلامت استان برگزار شد.
  پنجمین جلسه هم اندیشی پیام گزاران سلامت استان همدان در راستای تدوین برنامه جامع سلامت استان برگزار شد.

 • همایش آموزشی پیشگیری سرطان برگزار شد
  همایش آموزشی پیشگیری سرطان برگزار شد

 • نشست هم اندیشی مدیر عامل های سازمان های مردم نهاد با معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
  نشست هم اندیشی مدیر عامل های سازمان های مردم نهاد با معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

 • دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل شد
  دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل شد