افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازان های فرهنگی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ بند11سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
 • پیام معاونت اجتماعی وزارت بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سال آموزشی جدید
  پیام معاونت اجتماعی وزارت بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سال آموزشی جدید

 • ملاقات معاون اجتماعی دانشگاه با پیشکسوت خیر استان حاج سید جواد حجازی
  ملاقات معاون اجتماعی دانشگاه با پیشکسوت خیر استان حاج سید جواد حجازی

 • جشنواره فروش غذا به نفع بچه های سرطانی
  جشنواره فروش غذا به نفع بچه های سرطانی برگزار شد

 • دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان ملایر تشکیل شد
  دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان ملایر تشکیل شد

 • معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از خیزیه بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی بعثت بازدید کرد
  معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از خیزیه بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی بعثت بازدید کرد

 • معاون اجتماعی دانشگاه از پروژه رفاهی-تفریحی محک بازدید کرد
  معاون اجتماعی دانشگاه از پروژه رفاهی-تفریحی محک بازدید کرد

 • پروژه احداث درمانگاه ویژه بیماران هموفیلی و تالاسمی با حضور معاونت اجتماعی جانمایی شد
  پروژه احداث درمانگاه ویژه بیماران هموفیلی و تالاسمی با حضور معاونت اجتماعی جانمایی شد